Litter B

Five puppies were born, 3 females and 2 males!

 

Females
♥ Bonsai Zazu Hoshi No Tama
♥ Bentakumari Nami Hoshi No Tama
♥ Beniko Layla Hoshi No Tama

   Males
♥ Beniichi Sai Hoshi No Tama
♥  Banzai Mango Hoshi No Tama

PUPPY GALLERY

PUPPY PEDIGREE

JCH Akai Loki Hoshi No Tama INT CH Explorer’s Enishi No Tetsu CH Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi
CH Explorer’s Q-Hime
INT CH Beniiro Inari-Go Hi No Arashi INT CH Masaru Go Shun’ You Kensha
Luthien Siwash Legend
CH Mara-Shimas Fuyuzakura CH Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou
Tomohime Go Takamitsusou
MCH Icyitadaki Go Kyousei INT CH Yukiyama No Genshokuban Go
INT CH Icyitadaki Go Hello Kitty