SHIBA INU girls

♥ CHIYO

Chiyo Go Hoshi No Tama

♥ YAZU

Mara-Shimas Fuyuzakura

♥ NARI

Beniiro Inari – Go Hi No Arashi

*retired from breeding